صفحه اصلی » پرسش متداول » چک و بانک » می خواهم در هنگام باز شدن نرم افزار چک های سر رسید چند روز قبل و چند روز بعد را ببینم؛ چه کاری باید انجام دهم؟
می خواهم در هنگام باز شدن نرم افزار چک های سر رسید چند روز قبل و چند روز بعد را ببینم؛ چه کاری باید انجام دهم؟
می خواهم در هنگام باز شدن نرم افزار چک های سر رسید چند روز قبل و چند روز بعد را ببینم؛ چه کاری باید انجام دهم؟ زمان انتشار: پنجشنبه ۱۹ تیر ۱۳۹۳ ۱۴:۱۷

برای انجام این کار وارد تنظیمات سیستم شوید.


در قسمت عملیات ورود به نرم افزار؛ می توانید تعیین نمایید که در هنگام باز شدن نرم افزار چک های سر رسید چند روز قبل و بعد نمایش داده شوند.