صفحه اصلی » پرسش متداول » چک و بانک » چگونه می توانم متوجه شوم چه اتفاقاتی تا بحال برای یکی از چک هایی که در سیستم ثبت کرده ام افتاده است؟
چگونه می توانم متوجه شوم چه اتفاقاتی تا بحال برای یکی از چک هایی که در سیستم ثبت کرده ام افتاده است؟
چگونه می توانم متوجه شوم چه اتفاقاتی تا بحال برای یکی از چک هایی که در سیستم ثبت کرده ام افتاده است؟ زمان انتشار: پنجشنبه ۱۹ تیر ۱۳۹۳ ۱۴:۲۰

برای مشاهده اتفاقات یک چک در چرخه سیستم، می بایست تاریخچه چک را مشاهده نمایید. در تمامی گزارشات مبتنی بر چک و مدیریت چک ها و ... می توانید تاریخچه یک چک را مشاهده نمایید.


با انتخاب ردیف چک مورد نظر، بر روی دکمه تاریخچه چک کلیک نمایید. صفحه ای مطابق با تصویر ذیل باز می شود که روند تغییر وضعیت چک را با جزئیات نمایش می دهد.


مطابق با تصویر بالا به وضوح مشخص است که چکی از دسته چک در عملیات تسویه حساب مریم جهانبخش استفاده شده است و سپس پاس شده است.

تصویر ذیل مربوط به تاریخچه یک چک دریافتی می باشد، که در فاکتور فروش شماره 2 دریافت شده است و پاس شده است و سپس از وضعیت پاس شده خارج شده است و مجددا پاس شده است.


ردیف هایی که دارای جزئیات عملیات باشند، با دابل کلیک بر روی آنها، جزئیات نمایش داده می شود.