صفحه اصلی » پرسش متداول » فاکتور » من نمی خواهم خریدار هر فاکتور را در سیستم ثبت کنم، ولی لازم است نام ایشان در فاکتور قید شود و در آینده نیز به آن احتیاج خواهیم داشت، چه کاری باید انجام دهیم؟
من نمی خواهم خریدار هر فاکتور را در سیستم ثبت کنم، ولی لازم است نام ایشان در فاکتور قید شود و در آینده نیز به آن احتیاج خواهیم داشت، چه کاری باید انجام دهیم؟
من نمی خواهم خریدار هر فاکتور را در سیستم ثبت کنم، ولی لازم است نام ایشان در فاکتور قید شود و در آینده نیز به آن احتیاج خواهیم داشت، چه کاری باید انجام دهیم؟ زمان انتشار: یکشنبه ۲۹ تیر ۱۳۹۳ ۱۱:۱۵

در نرم افزار حسابداری پرنس شما می توانید بجای انتخاب خریدار در فاکتور از شخص پیش فرض سیستم استفاده کنید و نیازی به تعریف خریدار در سیستم نیست. خوشبختانه امکان درج نام مشتری پیش فرض نیز در نرم افزار حسابداری پرنس تعبیه شده است.